Inauguracja Konkursu

Program:

F. Schubert – Grand – Rondeau A – dur, 2 marsze charakterystyczne, M. Ravel –  Ma mere l’oye, M. Moszkowski – Nowe Tańce Hiszpańskie