„Koncerty pod gwiazdami”

Program:

Kurtag, Ravel, Palester

 

http://www.kopernik.org.pl/planetarium/koncerty-pod-gwiazdami/